Belijdenis

document belijdenis

Getuigschrift ‘ter gedachtenis aan de plechtige ure uwer belijdenis des geloofs.’

1904.

Lengte: 51 cm, breedte: 38 cm.

Van €15,- / Voor €12,50