Brielle

gravure brielle

Inname van Brielle door watergeuzen in 1572.
Kopergravure door Simon Fokke, 1752.

Uitgave Isaak Tirion.

20,5 x 25,5 cm.

€40,-